Loading...
GIỚI THIỆU
GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
VKid là cổng giáo dục trực tuyến cho phép khách hàng học “Khoa học tự nhiên” theo chương trình giáo dục phổ thông qua các câu hỏi trắc nghiệm cho nhiều bộ môn:

- Vật lý học: nghiên cứu các thành phần cơ bản của vũ trụ, các lực và tương tác của chúng, và các kết quả của các lực này.
- Hóa học: nghiên cứu cấu tạo, các phản ứng hóa học, cấu trúc, và các tính chất của vật chất và các biến đổi lý hóa mà chúng trải qua.
- Sinh học: nghiên cứu về sự sống: Sinh thái học và Khoa học môi trường, nghiên cứu mối quan hệ tương hỗ giữa sự sống và môi trường.
- Khoa học Trái Đất: nghiên cứu về Trái Đất, các chuyên ngành gồm có: Địa chất học, Thủy văn, Khí tượng học, Địa vật lý và Hải dương học, Khoa học đất.
- Thiên văn học: nghiên cứu về các thiên thể và hiện tượng bên ngoài bầu khí quyển Trái Đất, ví dụ sao, thiên hà, v.v..
BÀI HỌC
NỘI DUNG KHÓA HỌC
Chủ đề khoa học của các câu hỏi trắc nghiệm trên VKid bao gồm:
- Vật liệu
- Lực và chuyển động
- Trạng thái vật chất
- Biến đổi vật lý và hóa học
- Động vật và Thực vật
- Di truyền học
- Đá và chất khoáng
- Thời tiết và biến đổi khí hậu
- Tính chất của Trái đất
- và nhiều chủ đề khác ...