Loading...

Giới thiệu

- Cổng Khoa học cho bé VKid được xây dựng nhằm góp phần hỗ trợ các em học sinh hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Thông qua hàng ngàn câu hỏi trắc nghiệm trải đều trên hàng chục kỹ năng của 4 bộ môn Khoa học tự nhiên, VKid sẽ giúp các em có thêm được nhiều nhận thức về những vấn đề toàn cầu như phát triển bền vững và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu, dân số, bảo vệ môi trường, an toàn, năng lượng, giới và bình đẳng giới, bảo vệ đa dạng sinh học...

Cú pháp SMS
Nội dung Cú pháp gửi 9285
Đăng ký dịch vụ ( giá 5.000 VNĐ/ngày) DK VK hoặc XN VK
Cú pháp xác nhận đăng ký Y VK
Hủy gói dịch vụ HUY VK
Lấy hướng dẫn HD VK
Truy vấn gói cước đang sử dụng KT VK
Lấy mã kích hoạt sử dụng dịch vụ MK VK
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ

- Đăng ký và nhận mật khẩu truy cập dịch vụ.

- Đăng nhập tự đông qua 3G/4G hoặc sử dụng mật khẩu đã được cấp.

- Truy cập trang KHOA HỌC, chọn lớp học và kỹ năng phù hợp để bắt đầu học tập.

- Mỗi bài kiểm tra sẽ gồm 5 câu hỏi ngẫu nhiên với kỹ năng tương ứng. Bài kiểm tra sẽ được tính giờ để đánh giá kết quả.

- Để xem lại lịch sử học tập : click vào số thuê bao phía đầu trang => chọn mục Kết quả học tập.

- Để thay đổi mật khẩu : click vào số thuê bao phía đầu trang => chọn Trang thông tin, nhập mật khẩu mới và nhấn nút Cập nhật mật khẩu.

Quy định trừ cước

- Gói cước thuê bao: Gói cước có hiệu lực ngay sau khi được đăng ký/gia hạn thành công và có hiệu lực đến sau 24h tính từ thời điểm đăng ký/gia hạn (Ví dụ: khách hàng đăng ký vào 15h00 ngày 27/2/2021 thì gói cước sẽ có hiệu lực từ 15h00 ngày 27/2/2021 đến 14h59’59” ngày 28/2/2021…).

- Trong trường hợp thuê bao hủy dịch vụ, mà tại thời điểm khách hàng hủy dịch vụ vẫn chưa hết hiệu lực của gói cước thì coi như gói cước đó đã hết hiệu lực, xóa cước của khách hàng và tính cước của khách hàng ngay sau khi đăng ký lại.

- Nếu trừ cước gia hạn không thành công: Hệ thống sẽ thực hiện trừ cước lại trong 30 ngày tiếp theo, mỗi ngày trừ cước 01 lần. Nếu việc trừ cước thành công khách hàng tiếp tục được sử dụng dịch vụ, nếu việc trừ cước không thành công 30 ngày liên tiếp, sẽ tiến hành hủy dịch vụ của khách hàng và gửi thông báo cho khách hàng. Khách hàng muốn sử dụng lại gói dịch vụ phải đăng ký lại.